DE OPDRACHTEN

Naast zijn vrije werken maakt Martien Hendriks werk in opdracht. Zo’n kleine honderd kunstwerken zagen het licht voor bedrijven, overheden, instellingen, verenigingen en particulieren.

De verschijningsvormen zijn divers, zowel in materiaal en formaat als in wat ze verbeelden.
Het varieert van handzame kleinplastieken tot metershoge monumentale ruimtelijke objecten.

“Werk in opdracht is een uitdaging, is zoeken naar uitersten binnen kaders.
Ik verplaats me in de opdrachtgever, probeer zijn of haar argumenten te achterhalen en ga aan het werk.
De eerste die tevreden moet zijn ben ik zelf. Als het resultaat overtuigend aanspreekt of en ontroert ervaar ik dat als een compliment. Ik krijg altijd complimenten.”

De afspraken die hij maakt, houdt hij zakelijk.
Een opdracht wordt vooraf doorgepraat. Na een ontwerpperiode volgt de presentatie van een maquette met bindende offerte.
Tenslotte, na het intensieve en doorgaans ambachtelijke handwerk, volgt het resultaat.  
“Op een zeker moment moet iets gewoon perfect en klaar zijn.”

Ruimtelijke Verbeelding | Martien Hendriks | Binderseind 3 | 5421 CG Gemert | The Netherlands | T. +31 (0)492 36 25 06 | M. +31 (0)6 513 104 85
E. info@ruimtelijkeverbeelding.nl | W. www.ruimtelijkeverbeelding.nl